Wybory

Pierwsze zdanie: Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie odbędzie się 30 – 31 stycznia br. w formie zdalnej.

Troską ORA w Warszawie jest zapewnienie wszystkim członkom naszej Izby udziału w Zgromadzeniu, przy jednoczesnym zachowaniu normatywnych gwarancji legalności wyboru władz Warszawskiej Adwokatury. ORA w Warszawie chce uniknąć jakichkolwiek wątpliwości prawnych w tym zakresie i stworzenia podstaw do kwestionowania legalności wyboru nowych władz. ORA w Warszawie pracuje intensywnie nad wypracowaniem rozwiązań, które będą normatywnie legalne, epidemicznie bezpieczne oraz akceptowane przez Naczelną Radę Adwokacką.

Wobec powyższego, powołany przez ORA w Warszawie Zespół ds. Przeprowadzenia Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, pracuje nad zaproponowaniem ORA w Warszawie konstruktywnych rozwiązań tego problemu. W skład zespołu wchodzą: adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Tomasz Korczyński, adw. Agata Rewerska, adw. dr Kamil Szmid oraz adw. Michał Szpakowski. Aktualnie trwa proces gromadzenia i analizy ofert firm zewnętrznych, które świadczą usługi w zakresie m.in. realizacji procesu zdalnego głosowania. Na obecnym etapie brane są pod uwagę dwa warianty przeprowadzenia Zgromadzenia: tzw. wariant hybrydowy i wariant zdalny.

Podkreślamy także, iż intencja Prezydium ORA w Warszawie i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w zakresie organizacji zgromadzenia izby była od początku taka sama. Zgromadzenie powinno odbyć się z zachowaniem niezbędnych standardów sanitarnych przewidzianych przepisami prawa oraz w takim miejscu i w taki sposób, aby nie zakłócić w pełni demokratycznego i transparentnego przebiegu Zgromadzenia oraz wyboru nowych władz samorządowych.

Udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie jest obowiązkiem każdego adwokata, będącego członkiem danej izby. Wybory do organów izby odbywają w sposób tajny.

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA