Stefan Jaworski

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

DOŚWIADCZENIE:

Studia ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 r. Tematem pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem Pana Profesora Tadeusza Erecińskiego było: „Związanie sądu cywilnego wykładnią prawa”. Aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Grzegorza Zuchowicza w kancelarii Naumann Trela Zuchowicz ukończyłem w 1995 r. z wynikiem dobrym. W latach 1995 – 2003 współpracowałem z amerykańską kancelarią adwokacką Hogan & Hartson. W tamtym czasie zajmowałem się inwestycjami zagranicznymi w Polsce oraz sprawami sądowymi i arbitrażowymi w Polsce i za granicą. Od roku 2003 prowadzę kancelarię adwokacką i zajmuję się sprawami sądowymi z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Koncentruję się na sprawach karnych gospodarczych i z zakresu obrotu instrumentami finansowymi. Jeśli chodzi o sprawy cywilne to prowadzę sprawy o ochronę dóbr osobistych, rodzinne i spadkowe. Ponadto reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego i przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Od dziesięciu lat prowadzę zajęcia z prawa cywilnego w Wydawnictwie CH Beck dla prawników zdających egzamin na aplikacje: adwokacką, radcowską, sędziowską, notarialną i komorniczą. W tym samym Wydawnictwie prowadzę również zajęcia dla aplikantów i prawników z zakresu apelacji cywilnej przygotowując do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Prowadzę zajęcia z prawa karnego, procedury karnej i etyki wykonywania zawodu adwokata dla aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie. Jestem egzaminatorem aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie na kolokwium z prawa karnego. Ponadto biorę udział jako egzaminator na egzaminie adwokackim z zakresu prawa karnego.  

OSIĄGNIĘCIA:

Jestem autorem następujących podręczników praktycznych: „Apelacje Cywilne i Karne 69 wzorów z omówieniami”, „Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych”, „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych”, „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian z 2019”. Wszystkie książki wydane przez Wydawnictwo CH Beck. Ponadto opublikowałem artykuły w „Monitorze Prawniczym” i „Rzeczpospolitej”.

Jeśli chodzi o osiągnięcia poza zawodowe to w roku 2001 brałem udział w żeglarskich regatach Sydney Hobart. Regaty te są uznawane w świecie żeglarskim za jedne z najtrudniejszych i samo wzięcie w nich udziału jest bardzo prestiżowe.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Jako kandydat na sędziego nie będę się kierował moimi poglądami. W pracy sędziego dyscyplinarnego będę niezawisły i jedynie stosowała zasady etyki adwokackiej i przepisy prawa powszechnego.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA