Rafał Gutowski

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

DOŚWIADCZENIE:

Od maja 2015 r. wykonuję zawód Adwokata w ramach własnej działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej. Obecnie współpracuję z jedną z warszawskich kancelarii prawnych w zakresie prawa karnego i prawa rodzinnego. Od czerwca 2017 r. do grudnia 2019 r. byłem członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Mazowieckim Związku Piłki Nożnej w Warszawie. Od lutego 2010 r. do lutego 2015 r. pracowałem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. W Biurze Rzecznika prowadziłem m.in. sprawy związane z problematyką wolności, praw i obowiązków człowieka w zakresie postępowań przygotowawczych dotyczących mowy nienawiści. Przed podjęciem zatrudnienia w Biurze Rzecznika swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jako asystent sędziego, w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. 

OSIĄGNIĘCIA:

Rozpoczęcie współpracy dydaktycznej na uczelniach niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z prawa oraz udział w misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie. 

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Przepisy dotyczące etyki zawodowej nie powinny być  stosowane do „walki” pomiędzy przeciwnikami procesowymi. Należy je stosować rozważenie, z uwzględnieniem charakteru sporu i przewinienia. Działania adwokatów należy rozpatrywać pod kątem przepisów, lecz również z duchem idącego postępu. Ważnym celem jest wprowadzenie zbioru orzeczeń dyscyplinarnych, których teza będzie publikowana, aby każdy członek Izby miał możliwość zapoznania się z orzecznictwem pionu dyscyplinarnego. 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA