Paweł Janus

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Adwokat od 2016 r., mediator od 2015 r., wykładowca akademicki (od 2011), 

Uczestnik studiów doktoranckich (WPiA UJ), absolwent studiów podyplomowych z zakresu mediacji (WPiA UŁ), obecnie uczestnik studiów z zakresu Kryminologii (IPSiR UW) oraz Kryminalistyki ogólnej (Centrum Nauk Sądowych UW)

Uczestnik licznych programów pomocy prawnej oraz projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych

Sędzia Sądu Polubownego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (od 2020)

OSIĄGNIĘCIA:

Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011-2017), wykładowca akademicki (od 2011 r.) – obecnie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Stały mediator sądowy (listy prowadzone przez Prezesów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga)

Mediator w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

Mediator w Centrum Mediacyjnym Izby Adwokackiej w Warszawie

Wpis na listę wykładowców na aplikacji adwokackiej (od 2019 r.)

Arbiter w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan (od edycji 2018)

Ekspert z zakresu prawa i postępowania karnego, obrońca w licznych postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi różnych grup zawodowych na terenie całego kraju

Autor publikacji naukowych i praktycznych

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Jako sędzia sądu dyscyplinarnego chcę prowadzić postępowania w sposób szybki i rzetelny, a jednocześnie w pełni wykorzystujący moją wiedzę z zakresu prawa karnego i nauk pokrewnych oraz mediacji.

Jako delegat na KZA będę walczył o poprawę pozycji adwokatów (szczególnie wykonujących zawód mniej niż 10 lat), zwiększenie roli Adwokatury w stanowieniu prawa oraz podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa (budowanie przekonania o konieczności korzystania z pomocy prawnej). Główne postulaty to możliwość wykonywania zawodu także na podstawie umowy o pracę oraz w spółkach kapitałowych (sp. z o.o., s.a., prosta spółka akcyjna), a także zwiększenie możliwości wykonywania innych zawodów np. mediatora, biegłego sądowego, wykładowców i ekspertów.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA