Konrad Godlewski

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE/OSIĄGNIĘCIA:

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Jestem wspólnikiem w kancelarii Godlewski Sowa & Wspólnicy / ABC Lawyers. Mój główny obszar działalności zawodowej skupia się wokół tematyki sporów sądowo-gospodarczych, a także spraw tzw. kredytów frankowych.

W wolnym czasie jeżdżę motocyklem, trenuje spoty walki, a zimą uprawiam narciarstwo alpejskie. Od kilku lat z sukcesami reprezentuję naszą Izbę na Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury chciałbym podjąć działania mające na celu doprowadzenie do wybrania Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie, który będzie działał na rzecz wzmocnienia wizerunku zawodu adwokata, poprawy świadomości prawnej w społeczeństwie i ułatwienia wykonywania zawodu adwokata w obecnych realiach rynkowych.

Jest istotnym, aby adwokat był postrzegany jako osoba odważna i bezkompromisowo walcząca o prawa obywateli bez względu na ich przynależność społeczną, polityczną czy religijną. Najwyższe władze adwokatury powinny w ramach pluralizmu poglądów wypracowywać najlepsze rozwiązania dla funkcjonowania naszego zawodu w społeczeństwie. 

Niezmiernie istotnym jest dla mnie również inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodu adwokata w realiach XXI wieku – dalszej cyfryzacji (m.in. na linii adwokat – samorząd, czy adwokat – sąd/urząd) oraz otwarcia na działania marketingowe (w obecnych realiach rynkowych niezbędne) – oczywiści w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu. Obowiązujący zakaz reklamy jest bardzo często łamany, a adwokaci go naruszający po częstokroć
nie ponoszą żadnych konsekwencji, co ów przepis czyni iluzorycznym.

Należy mieć świadomość, że wdrożenie proponowanych rozwiązań wiązać się będzie  m.in. z koniecznością zmian w dotychczas obwiązującym Kodeksie Etyki Adwokackiej we współpracy  z nowo wybraną Naczelną Radą Adwokacką.

Jestem przekonany, że ww. rozwiązania wpłyną pozytywnie na codzienne funkcjonowanie adwokatów oraz doprowadzą do położenia skutecznej tamy dla bardzo licznie powstających ostatnimi czasy tzw. kancelarii odszkodowawczych, czy „kancelarii prawnych” (czyniącymi niejednokrotnie więcej krzywdy niż pożytku). Tylko umiejętne połączenie najwyższej jakości usług doradztwa prawnego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poszanowaniem tradycji i adwokackich zasad, pozwoli naszemu środowisku zająć konkurencyjną pozycję na rynku usług doradztwa prawnego.

Przed adwokaturą czas ważnych decyzji. Czy chcemy w dalszym ciągu zbliżać się w zakresie sposobu wykonywania zawodu do naszych kolegów z „niebieskiej korporacji”, czy też stworzymy nowe ramy dla rozwoju adwokatury pokazując jej wyjątkowy charakter? Są to pytania kluczowe z punktu widzenia przyszłości naszego zawodu na które będzie musiała odpowiedzieć nowo wybrana NRA. W tym kontekście ważne jest, aby w składzie NRA zasiadły osoby wspierające ww. przekonania.

Aby zrealizować powyższe cele niezbędne jest wybranie delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, którzy popierają opisane powyżej postulaty.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA