Barbara Trzeciak

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Komisji Rewizyjnej

DOŚWIADCZENIE:

Starościna, a następnie wicestarościna jednej z grup aplikanckich rocznika 2015. Współzałożycielka i redaktorka ogólnopolskiego czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”. Członkini Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy ORA Warszawa.

Zawodowo zajmuję się sporami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i upadłościowego. Prowadzę własną kancelarię, w ramach której świadczę usługi na rzecz spółek, w tym szczególnie instytucji rynku finansowego. Pro bono od kilku lat współpracuję z Kampanią Przeciw Homofobii.

OSIĄGNIĘCIA:

Działalność samorządową zaczęłam już na pierwszym roku aplikacji. Razem z grupą znajomych reaktywowaliśmy czasopismo Młoda Palestra, na którego łamach swoje artykuły naukowe publikowali aplikanci i adwokaci z całej Polski. Z ramienia redakcji byłam osobą odpowiedzialną za promocję magazynu dzięki czemu współorganizowałam liczne wydarzenia objęte patronatem Młodej Palestry m.in. dwa Ogólnopolskie Zjazdy Aplikantów Adwokackich, konferencje naukowe oraz liczne wydarzenia sportowe. Prowadziłam także fanpage Młodej Palestry na Facebooku i koordynowałam współpracę z podmiotami z branży prawnej w ramach patronatów.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

W pracy samorządowej szczególnie ważna jest dla mnie transparentność i komunikacja z członkami Izby. Samorząd zawodowy jest czymś co wyróżnia nasz zawód spośród rzeszy innych, dlatego też członkowie Izby, jako bezpośredni adresaci działań Adwokatury powinni mieć łatwy dostęp do informacji o podejmowanych inicjatywach oraz o sposobie ich realizacji.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA