Aneta Bęczkowska-Raczyńska

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jestem mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Obecnie prowadzę indywidualną praktykę zawodową.

Praktykę w zakresie prawa odszkodowawczego rozpoczęłam już na studiach, kształcąc się pod okiem najlepszych specjalistów z tej dziedziny. Z uwagi na specyfikę prowadzonych spraw, oprócz wiedzy prawnej rozwijałam też potrzebne w tego rodzaju sprawach umiejętności interpersonalne, kładąc nacisk także na opiekę okołoprawną swoich klientów. Przez cały okres swojej pracy zawodowej jestem nastawiona na podejmowanie nowych wyzwań i znajdowanie rozwiązań. Realizuję to także konsekwentnie w swojej działalności samorządowej.

OSIĄGNIĘCIA:

Od 2016 roku jestem Wiceprzewodniczącą, a od 2017 roku Przewodniczącą Sekcji Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2016 roku jestem także członkiem Komisji do spraw sekcji tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od 2016 roku współorganizuję coroczne obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych – konferencja „Wypadek. Co dalej?”.

Czynnie uczestniczę i angażuję się w opiniowanie proponowanych zmian legislacyjnych.

W 2016 roku jako przedstawicielka Sekcji Prawa Odszkodowawczego współorganizowałam konferencję pt. „Odszkodowania – stan obecny i perspektywy”, podczas której zajęłam stanowisko w przedmiocie założeń do projektu Rzecznika Finansowego do projektu ustawy o doradztwie odszkodowawczym.

W 2017 roku wraz z innymi przedstawicielami Sekcji Prawa Odszkodowawczego opracowałam stanowisko w związku z podwyżkami składek OC komunikacyjnych oraz wynikającą z tego dyskusją na temat postulowanych i proponowanych zmian prawa odszkodowawczego. Stanowisko zostało przyjęte przez Naczelną Radę Adwokacką oraz złożone w Sejmie RP.

W 2017 roku zajęłam stanowisko w przedmiocie zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych., celem którego było wskazanie na potrzebę poszerzenia dostępu obywateli do usług prawnych.

W 2020 roku sporządziłam opinie do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej (UD 125), która została złożona przez Prezesa NRA do Dyrektor Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów. 

W latach 2016-2020 organizowałam szereg szkoleń z zakresu tematyki odszkodowawczej – rekonstrukcji wypadków drogowych, odpowiedzialności cywilnej i karnej, wysokości zadośćuczynienia, medycyny sądowej, kosztach wyceny napraw itd. W 2020 roku rozpoczęłam cykl szkoleń, które są ukierunkowane na zdobycie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu zawodu adwokata – „Twoja sprawa, mój problem. Adwokat u psychologa”, „Negocjacje”, „Budowanie wiarygodności przekazu w trakcie wystąpień publicznych”, „Prowadzenie asertywnych rozmów z klientami ze szczególnym naciskiem na cenę”. 

Przygotowuję opinie jako biegła z zakresu polskiego prawa odszkodowawczego. Służą one jako ekspertyzy w sądzie w procesach prowadzonych zagranicą z polskim elementem transgranicznym.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

W dalszej aktywności samorządowej stawiam na działanie i wsłuchiwanie się w zgłaszane przez Koleżanki i Kolegów problemy oraz potrzeby wynikające z pracy zawodowej ukierunkowane na ułatwieniu wykonywania pracy zawodowej. Dostrzegam potrzebę stworzenia dostępnego dla adwokatów programu socjalnego i pomocowego –  m.in. udostępnienie generatora strony internetowej, CRM, biuro co-workingowe, uzyskanie korzystnej oferty na zakup programu prawniczego, pakietu medycznego, grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowie. Istotnym jest, aby to samorząd stanowił dla adwokatów wsparcie i pomagał rozwiązywać stojące przed adwokaturą i jej członkami wyzwania.

Jako młoda mama w swoich założeniach i celach zwracam uwagę na sytuację kobiet i problemy, jakie stawia przez nimi macierzyństwo w kontekście wykonywanego zawodu. Zauważam potrzebę zorganizowania przestrzeni ułatwiającej godzenie pracy z macierzyństwem. 

Dodatkowo widzę konieczność podjęcia działań mających na celu walkę z powszechnymi praktykami, które stanowią przejaw nieuczciwej konkurencji, szczególnie w zakresie działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych, w których obszarze zainteresowań  leżą już nie tylko sprawy odszkodowawcze wynikające z czynów niedozwolonych, ale również błędy medyczne, procesy frankowe czy już coraz częściej sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Zamierzam organizować szkolenia stricte związane z systematyką naszej pracy – w zakresie marketingu, negocjacji, psychologii, pozyskiwaniu umiejętności sprzedażowych naszych usług. 

Wyznaję zasadę, że obietnic się nie skalda tylko spełnia. Dlatego też konsekwentnie będę dążyć do wypełniania przez mnie wszystkich składanych deklaracji. 

Nie jestem karana dyscyplinarnie ani nie toczy się wobec mnie takie postępowanie.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA