Aleksandra Piotrowska

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

jestem adwokatem od 2018 roku. Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obroniłam dwie prace magisterskie na kierunkach prawo oraz prawo medyczne. Jestem absolwentką podyplomowej Akademii Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gandawskiego w Belgii (LLP Erasmus). Odbyłam staż w Academy of Entrepreneurship w Atenach. Ukończyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Jestem młodszym wspólnikiem w najstarszej kancelarii prawnej w Warszawie i najdłużej samodzielnie działającej kancelarii prawnej w Polsce (Kancelaria Juris). Prowadzę również indywidualną kancelarię adwokacką. Przynależę do Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, w tym w szczególności reprezentacji podmiotów leczniczych i lekarzy w postępowaniach karnych. Na co dzień wspieram także przedsiębiorców z branży geologiczno-górniczej, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. 

Jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, będę popierać inicjatywy podejmowane w ramach grupy Adwokatura First, mające na celu m.in.:

  1. umożliwienie adwokatom zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz wykonywanie zawodu także w ramach spółek kapitałowych,
  2. powołanie Komisji ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji, która na bieżąco prowadzić będzie analizy rynku, monitorować nieuczciwe działania i przygotowywać rekomendacje do działania dla Dziekana i członków Rady,
  3. przeprowadzenie kampanii wizerunkowej promującej adwokatów jako specjalistów w wybranych dziedzinach,
  4. wprowadzenie ułatwień finansowych w funkcjonowaniu adwokatów w pierwszym roku ich samodzielnej działalności na rynku m. in. poprzez zwolnienie ze składki członkowskiej,
  5. umożliwienie aplikantom adwokackim wyboru prowadzącego zajęcia w ramach szkolenia zawodowego oraz bieżącego nadzoru nad jakością tych zajęć m. in. poprzez wprowadzenie anonimowych ankiet wypełnianych przez aplikantów.

Z wyrazami koleżeńskiego szacunku,

Adw. Aleksandra Piotrowska

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA