Zaloguj się
    Zgłoś swoją kandydaturę Zadaj pytanie Kandydatom

    Zgłaszanie kandydatury

    Zapraszamy Kandydatów w Wyborach do organów Izby Adwokackiej 2016 do zgłaszania swoich kandydatur. Przy rejestracji każdy Kandydat jest proszony o wypełnienie Kwestionariusza, w którym może opisać swoje doświadczenie, osiągnięcia oraz zaprezentować swoje poglądy.

    Pytania do Kandydatów

    Za pośrednictwem portalu można zadawać pytania Kandydatom w Wyborach Izby Adwokackiej 2016. Wszystkie nadesłane pytania są zbierane, analizowane, a następnie wysyłane Kandydatom. Odpowiedzi Kandydatów przeczytać można na ich profilach.