Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6043
Witold Kabański | Wybory Adwokackie 2021

Witold Kabański

Kandydat na funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Tytuł magistra prawa uzyskałem w 1985 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką, zakończoną egzaminem adwokackim z wynikiem bardzo dobrym, odbyłem w latach 1986-1990. Od początku 1991 roku prowadzę praktykę adwokacką w Warszawie.

W 2011 roku uzyskałem stopień doktora nauk prawnych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, po obronie pracy doktorskiej z dziedziny prawa konstytucyjnego.

Publikowałem m.in. w “Przeglądzie Politologicznym”, “Samorządzie Terytorialnym”, “Krakowskich Studiach Małopolskich – Uniwersytet Jagielloński”, “Cywilizacji i Polityce – Uniwersytet Gdański”.

Orzekałem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W samorządzie adwokackim od wielu lat jestem związany z pionem dyscyplinarnym;

  • w latach 1992 – 2001 pełniłem funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego ORA w Warszawie,
  • w latach 2001 – 2004 byłem Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Warszawie,
  • od roku 2004 do chwili obecnej jestem sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, pełniąc w kadencji 2016 –  2020 funkcję Prezesa SDIA w Warszawie.

Od 2011 roku jestem wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i prowadzę zajęcia dla aplikantów adwokackich z prawa karnego.

Od 2018 roku jestem członkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Byłem wielokrotnie powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na członka państwowej komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminu adwokackiego, zaś przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie na członka i przewodniczącego różnych komisji egzaminacyjnych.

W 2004 roku tygodnik WPROST wpisał mnie na listę „Orłów Temidy”, honorując dwadzieścia największych adwokackich osiągnięć z pięciu poprzedzających lat.

W 2015 roku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało mi odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

OSIĄGNIĘCIA:

Za największe moje osiągnięcie w pracy samorządowej uważam kadencję 2016 – 2020, w której pełniłem funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Zaczęła się sukcesem, który pozwolił na sprawniejsze rozpoznawanie, coraz liczniejszych niestety, spraw dyscyplinarnych w naszej Izbie. Z mojej inicjatywy Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie w 2016 roku podjął uchwałę, która pozwoliła powiększyć grono Sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie o sześć osób. Warszawski adwokacki Sąd Dyscyplinarny liczył zatem od Zgromadzenia Izby w 2017 roku – 34 Sędziów i 6 Zastępców.

W mijającej kadencji przeprowadziliśmy poważną reorganizację działalności pionu dyscyplinarnego. Razem z Rzecznikiem Dyscyplinarnym adw. Krzysztofem Stępińskim dostrzegliśmy konieczność „wyprowadzenia” pionu dyscyplinarnego z siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Sekretariaty Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego oraz nasze archiwa funkcjonowały w Al. Ujazdowskich 49 w jednym, ciasnym pomieszczeniu na parterze, nie zapewniając nie tylko koniecznej niezależności w pionie dyscyplinarnym, ale przede wszystkim narażając na niebezpieczeństwo ujawnienia poufności prowadzonych spraw. Często, a wręcz codziennie, dochodziło do jednoczesnej obecności Sędziów, Zastępców Rzecznika i Interesantów we wspólnym biurze.

Udało się przekonać Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do wynajęcia lokalu na wyłączne potrzeby pionu dyscyplinarnego i od 2017 roku zaczęliśmy pracę w Al. Ujazdowskich 26 – vis a vis siedziby ORA.

Pion dyscyplinarny zyskał oddzielne sekretariaty, Sąd – dwie sale rozpraw, w których rzecznicy też mogli prowadzić czynności procesowe. Było to tymczasowe rozwiązanie. Docelową siedzibą miał zostać remontowany budynek przy ul. Lekarskiej 7.

Od 2019 roku, po dwuletniej blisko przebudowie, cieszymy się nową i zarazem dobrze funkcjonującą siedzibą. Wielka w tym zasługa całej Okręgowej Rady Adwokackiej, Dziekana adw. Mikołaja Pietrzaka, pracowników Rady oraz samych zainteresowanych z pionu dyscyplinarnego. Efekt jest imponujący. Jako jedyny sąd dyscyplinarny w Kraju mamy w pełni wyposażony i przystosowany do naszej służby własny budynek.

W całej kadencji odbyło się dotychczas 1865 rozpraw i posiedzeń Sądu.

Rok 2020 zapamiętamy jako rok, w którym najpierw wczesną wiosną musieliśmy nauczyć się funkcjonować w obliczu zagrożenia COVID-19, a obecnie od początku października wobec drugiej, bardzo intensywnej fali ataku wirusa SARS-CoV2, trzeba było wdrożyć kolejne procedury bezpiecznego funkcjonowania Sądu.

Od samego początku pandemii podejmowałem wszelkie możliwe i zarazem dostępne środki ostrożności wydając stosowne zarządzenia.

W okresie od 12 marca 2020 do końca czerwca 2020 roku wszystkie sprawy zostały zdjęte z wokandy. Pracownicy Kancelarii początkowo pracowali naprzemiennie, aby z czasem powrócić do pracy z aktami, zachowując niezbędne środki ostrożności. Zmuszeni byliśmy odwołać 27 wyznaczonych już sesji i zdjąć 70 rozpraw i posiedzeń z wokandy.

Od lipca 2020 roku wznowiliśmy rozpoznawanie spraw na rozprawach i posiedzeniach przy zachowaniu koniecznych środków sanitarno-epidemiologicznych. Taka decyzja była niezbędna, aby w racjonalny sposób prowadzić i dokończyć odroczone sprawy. W pierwszej kolejności wyznaczałem sprawy zagrożone przedawnieniem. Podjąłem decyzję, aby sesje sądu odbywały się wyłącznie na jednej, największej sali rozpraw tak, aby druga sala rozpraw oraz hall recepcyjny stanowiły poczekalnię dla stron i świadków w celu zachowania bezpiecznej odległości. Obecnie, oprócz powszechnie dostępnych środków dezynfekcyjnych, recepcja i sale rozpraw wyposażone są w zabezpieczenia szybami pleksi. Wprowadziłem obowiązek poddania się badaniu temperatury ciała oraz wypełniania ankiet zawierających pytania o stan zdrowia wszystkich osób wchodzących do budynku.  Wszystkie pomieszczenia w budynku są dezynfekowane i wietrzone na bieżąco.

Nagły wzrost zachorowań na COVID-19 od połowy października 2020 i wprowadzenie tzw. „czerwonej strefy” w Warszawie, a następnie w całej Polsce, kolejny raz wymusił z dniem 20 października 2020 roku czasowy „lockdown” Sądu Dyscyplinarnego.

Podczas narady z Sędziami Sądu Dyscyplinarnego, wypracowaliśmy bezpieczny model wznowienia sądzenia, co umożliwiło wydanie zarządzenia o ponownym wznowieniu sesji Sądu Dyscyplinarnego. Wprowadziłem innowacyjny pomysł prowadzenia rozpraw przy jednoczesnym wykorzystaniu dwóch naszych sal. Na jednej sali jest obecny skład orzekający i protokolant, na drugiej strony postępowania. Obie sale rozpraw pozostają w łączności audio-wideo przy pomocy platformy ZOOM, co zapewnia zachowanie procesowej zasady bezpośredniości. Taki model sądzenia to niewątpliwie wielki sukces pionu dyscyplinarnego. Sąd mimo dalszego wzrostu zachorowań pracuje w bezpiecznych dla wszystkich warunkach.

Na bieżąco monitoruję sytuację i reaguję na wszystkie informacje mające wpływ na działalność i bezpieczeństwo pracowników Sądu, sędziów i protokolantów oraz stron postępowania.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Zdecydowałem się ubiegać o drugą kadencję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Proponuję program kontynuacji tego, co sprawdziło się w kadencji 2016 -2020 oraz usprawnienia tego, co jest potrzebne i zarazem możliwe.

Najważniejszą kwestią jest utrzymanie niezależnego adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego, stanowiącego gwarancję niezawisłości adwokatów oraz Adwokatury i jej samorządu.

Należy kontynuować wypracowany model i organizację pracy Kancelarii SDIA w Warszawie, co jest możliwe tylko przy wielkim zaangażowaniu jej pracowników. Efekty pracy Kancelarii Sądu są doceniane przez strony postępowań, interesantów, Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury oraz Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości i taki stan należy utrzymać w przyszłości.

Moim pomysłem na usprawnienie pracy Kancelarii Sądu jest wdrożenie modułu danych o karalności w adwokackim systemie informatycznym. Postulatem całego pionu dyscyplinarnego jest dalsza cyfryzacja pracy sekretariatów i digitalizacja akt postępowań dyscyplinarnych.

Tak, jak dotychczas, zamierzam kierować pracą Sądu, kierując się przepisami Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (Obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku) oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

Będę w pierwszej kolejności wyznaczał sprawy zagrożone przedawnieniem, sprawy pilne oraz sprawował kontrolę administracyjną. W szczególności będę dbał o terminowe sporządzanie uzasadnień orzeczeń i postanowień. Planuję, co najmniej raz na kwartał, organizować narady i szkolenia dla Sędziów Sądu Dyscyplinarnego, w części również z udziałem Rzecznika Dyscyplinarnego.  Wymiana poglądów w pionie dyscyplinarnym jest niezbędna, aby lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby i specyfikę spraw dyscyplinarnych.  Jeżeli nie będziemy mogli z przyczyn natury obiektywnej spotkać się osobiście, to mamy już sprawdzony model narad Sędziów przy wykorzystaniu programu ZOOM. Będę zachęcał sędziów do efektywnego rozpoznawania spraw, aby nie dochodziło do niezasadnego odraczania rozpraw i posiedzeń.

Liczę na Państwa głosy i poparcie mojej kandydatury.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA