Monika Branicka-Warska

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

Doświadczenie:

W 1986 roku ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa.  Następnie, w latach 1986-1990 odbywałam aplikację adwokacką, kończąc ją egzaminem adwokackim z wynikiem bardzo dobrym.

Od początku 1991 roku prowadzę praktykę adwokacką w Warszawie.

W ramach Izby Adwokackiej w Warszawie od wielu lat związana jestem z Funduszem Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej, w której jako członek sprawuję zarząd w trosce o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu. Byłam również wielokrotnym delegatem na Krajowych Zjazdach Adwokatury, a podczas 30-letniej praktyki adwokackiej sprawowałam patronat nad wieloma aplikantami adwokackimi

Poglądy i postulaty:

Prawidłowe i racjonalne funkcjonowanie Samorządu Dyscyplinarnego umożliwia dbanie o zasady etyki zawodu adwokata sprawowanego w ramach korporacji. Niewątpliwie jest to kwestia fundamentalna, która kreuje postrzeganie zawodu adwokata jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego i pracującej w wymiarze sprawiedliwości. Jestem przekonana, iż moje wieloletnie doświadczenie wynikające z pracy na rzecz moich klientów, a także pomoc młodym ludziom na trudnej drodze edukacji i rozwoju w ramach adwokatury pozwoli mi szerzej patrzeć na problemy i trudności z jakimi borykając się zarówno adwokaci jak i osoby aspirujące do tego zawodu, a także osoby, które zmierzają się z trudnościami na linii klient-adwokat.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA