Michał König

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE, OSIĄGNIĘCIA:

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz New York University School of Law (LL.M). Poza posiadaniem tytułu adwokata, jestem również członkiem New York State Bar.

Obecnie pełnię funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w naszej Izbie, którą chciałbym kontynuować w nowej kadencji.

Od 2015 r. pozostaję związany z kancelarią Kochański & Partners, w której jestem partnerem odpowiedzialnym za Praktykę Sporów Gospodarczych. Zawodowo zajmuję się również sporami o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności arbitrażem inwestycyjnym oraz międzynarodowym arbitrażem handlowym. Reprezentuję także swoich klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Od lat wspieram przygotowania drużyn studenckich do międzynarodowych konkursów arbitrażowych, w których sam miałem okazję brać kiedyś udział. 

Jestem miłośnikiem narciarstwa i od kilku lat z sukcesami reprezentuję naszą Izbę na Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Ubiegam się o mandat delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury, gdzie zamierzam zabrać głos w dyskusji nad nowym Kodeksem Etyki Adwokackiej. Zaprezentowany projekt, pomimo kilku pozytywnych propozycji, zawiera również rozwiązania zbyt restrykcyjne, które jedynie utrudnią wykonywanie zawodu adwokata. Do takich należy m.in. generalny i nieograniczony czasowo zakaz prowadzenia spraw przeciwko byłym klientom, nawet w sprawach niezwiązanych ze świadczoną w przeszłości pomocą prawną. Nie zgadzam się również z wprowadzeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej za działania sprzeczne z uchwałami samorządowymi, z którymi adwokaci się nie zgadzają.

Należy dopuścić możliwość reklamy w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu. Zakaz w realiach obecnego rynku jest obchodzony, a jego naruszenia i tak nie są ścigane, co podważa sens istnienia normy o takim charakterze.

Konieczne jest także wybranie NRA w składzie, który będzie aktywnie działał na rzecz nowelizacji Prawa o Adwokaturze w zakresie możliwości wykonywania zawodu w formie umowy o pracę (z wyłączeniem obron w sprawach karnych). Umowa o pracę nie jest celem samym w sobie, lecz w prosty sposób pozwoli adwokatom i adwokatkom na dostęp do zabezpieczenia społecznego na równi z radcami prawnymi. Jestem również za dopuszczeniem możliwości wykonywania zawodu w formie spółek kapitałowych.

Aby osiągnąć powyższe cele, musimy wybrać delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, którzy prezentują jasne stanowisko w zakresie proponowanych zmian.   

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA