Michał Jan Pratkowski

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

Doświadczenie zawodowe:

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską na temat „Granice wolności słowa w Internecie” napisałem pod kierunkiem naukowym prof. M. Wyrzykowskiego. W czasie studiów przez okres 3 lat byłem współpracownikiem Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – organizacji pozarządowej zajmującej się funkcjonowaniem mediów w Polsce w szczególności w zakresie wolności wypowiedzi.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2004 r. Zawód adwokata wykonuję od  2007 r., kiedy złożyłem z wynikiem celującym  egzamin adwokacki przed komisją izbową pod przewodnictwem adw. Stanisława Mikke.

Od 2007 r. do dnia dzisiejszego wykonuję praktykę w indywidulanej kancelarii adwokackiej. Prowadzę praktykę ogólną, że szczególnym uwzględnieniem problematyki karnej. Zatem znany mi jest z autopsji aktualny stan Adwokatury i jej różnorakich problemów praktycznych.

Od 2012 r. pełnię funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej  w Warszawie. Podczas sprawowania funkcji przeprowadziłem kilkaset postępowań dyscyplinarnych oraz wielokrotnie występowałem przed Izbowym Sądem Dyscyplinarnym. 

Od 2014 r. jestem wykładowcą dla aplikantów adwokackich,  z którymi prowadzę zajęcia z prawa karnego, procedury karnej, deontologii zawodowej oraz zasad wykonywania zawodu.

Od 2017 r. jestem nieprzerwanie powoływany przez Ministra Sprawiedliwości do  pełnienia funkcji członka komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.

Ponadto od 2012 r. jestem członkiem Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, organu którego rolą jest orzekanie w sprawach dyscyplinarnych dotyczących członków PZPN.

Wydaje się, że moje kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, w tym czynnym, codziennym wykonywaniu zawodu adwokata, predestynuje mnie do ubiegania się o funkcję Sędziego SD w Warszawie. Realna styczność z problemami deontologii zawodowej, jako wieloletniego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, także jako obrońcy innych przedstawicieli zawodów zaufania publicznego przed ich organami dyscyplinarnymi, wskazuje, iż posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe i życiowe, aby ubiegać się  pełnienie  funkcji Sędziego SD. Innymi słowy jestem przekonany, że odbyłem niezbędną drogę zawodową, aby sprawować tę trudną i wymagającą funkcję. 

Poglądy:

Uważam, że tylko sprawne i rzetelne sądownictwo dyscyplinarne połączone ze sprawnym pionem dyscyplinarnym mogą i powinny nadal, zapewnić nam jako Adwokaturze in gremio, podstawowy atrybut niezależności od władzy państwowej – jaką jest samodzielne sprawowanie kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zawodu adwokata.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA