Michał Bieniak

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

Aplikację odbyłem w latach 2001-2005 pod patronatem adw. Ewy Milewskiej Celińskiej. Jestem adwokatem od 2005 roku, w latach 2006-2014 byłem wspólnikiem w średniej wielkości warszawskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej. Od 2014 roku wykonuję zawód w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2007 roku obroniłem rozprawę doktorską poświęconą kodeksowi zobowiązań. 

W latach 2012-2013 byłem członkiem Komisji Polityki Medialnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2015 byłem Przewodniczącym Komisji do Spraw Regulaminów i Procedur ORA w Warszawie. W latach 2013-2016 byłem Przewodniczącym Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 2013-2016 byłem zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a od 13 stycznia 2016 roku do chwili obecnej jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie jestem również Wiceprzewodniczącym Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Od lat jestem zaangażowany w projekty pro bono, w przeszłości byłem zaangażowany między innymi w działalność Fundacji „Viva Solec” (fundacja wspierająca lokalne wydarzenia kulturalne) oraz Stowarzyszenia „Projekty dla Polski” (think tank społeczno-ekonomiczny) jako członek Rady obu tych organizacji. Jestem członkiem Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”.

Z moimi wypowiedziami na temat samorządu adwokackiego mogliście się Państwo wielokrotnie zapoznać w tekstach publikowanych na łamach Dziennika Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Z moimi poglądami, dotyczącymi prawa (w szczególności prawa spółek i prawa zobowiązań), możecie natomiast zapoznać się Państwo w publikacjach zamieszczanych na łamach, m.in. Monitora Prawniczego, Palestry oraz Przeglądu Prawa Handlowego. Jestem również współautorem komentarza do Kodeksu spółek handlowych, monografii poświęconej spółce komandytowo-akcyjnej oraz autorem monografii, poświęconej środkom zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym, i komentarza, poświęconego odpowiedzialności karnej menadżerów.

Nie jestem i nie byłem nigdy karany dyscyplinarnie. Nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie dyscyplinarne.

OSIĄGNIĘCIA:

Jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2013 byłem (m.in. z kolegą Michałem Szpakowskim) współautorem zmian w Regulaminie Krajowego Zjazdu Adwokatury i zgromadzeń izb adwokackich, m.in. usprawniających przebieg zgromadzeń w dużych izbach. Wraz z kolegą Michałem Szpakowskim byliśmy współtwórcami pomysłu utworzenia adwokackiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, który był przedmiotem jednej z uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2016 roku. Niestety projekt ten nigdy nie wyszedł poza wstępne analizy.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Wiele lat obserwacji organów samorządu adwokackiego od środka, pozwala mi niewątpliwie na ocenę jego mankamentów. Myślę, że diagnozy, które stawiałem w przeszłości, nadal pozostają aktualne i mam nadzieję, że tym razem w organach samorządu znajdzie się więcej niż poprzednio osób, skłonnych je wspólnie ze mną realizować.

Przede wszystkim samorząd adwokacki, w szczególności na szczeblu lokalnym, wymaga sprawnego zarządzania. Nie mamy już do czynienia z małą grupą osób, lecz z organizacją rozmiarów małej (ale nie najmniejszej) gminy. Należy więc do niego wprowadzić mechanizmy, znane z zarządzania korporacjami. Przede wszystkim audyt kosztów i badanie satysfakcji klientów samorządu zawodowego, czyli adwokatów. Nie ma w tym pomyłki – my adwokaci jesteśmy klientem samorządu, bo to samorząd istnieje dla nas, a nie my – dla samorządu.

Ponadto trzeba budować kompromis wewnątrz środowiska. Nie ma zgody na naruszanie przez adwokatów przepisów prawa, czy uczestniczenie w łamaniu Konstytucji. Natomiast wszyscy musimy zrozumieć, że adwokaci mogą mieć różne poglądy. Będą wśród nich socjaliści, konserwatyści, centrowcy, chadecy i narodowcy. Każdy jest jednak członkiem tego środowiska i każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy. Co więcej, jeżeli będziemy działać wspólnie i ponad politycznymi oraz światopoglądowymi podziałami, będziemy w końcu w stanie uzyskać dla naszego środowiska dużo więcej, aniżeli budując mury między nami.

Profesjonalizacja samorządu musi też objąć kwestie jego wizerunku. We współczesnym świecie, niczego realnego nie uzyskuje się poprzez podejmowanie niezliczonych uchwał i stanowisk oraz pisanie listów do ministerstw; dodajmy uchwał, stanowisk i listów, których nikt nie czyta. Uzyskanie faktycznych rezultatów wymaga profesjonalnego PR-u i lobbyingu. 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA