Małgorzata Wawer

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Jestem adwokatem od 2014r., a członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2011r. Obecnie współpracuję z kancelarią adwokata Michała Bieniaka. Zajmuję się szeroko rozumianym prawem gospodarczym, prawem karnym-gospodarczym; reprezentuję klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w postępowaniach sądowych. 

OSIĄGNIĘCIA:

Jestem doktorantką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie uczęszczam na seminarium z prawa handlowego prowadzonego przez Pana Profesora dr hab. Andrzeja Szajkowskiego. Jestem absolwentką trzech kierunków studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie: Akademii Spółek (VI Edycja), Fuzji i Przejęć Przedsiębiorstw (IV Edycja), Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego (III Edycja). Jestem współautorką kilku publikacji o tematyce prawniczej, w tym m.in. Prawo Energetyczne. Komentarz, (red.) dr Michał Kuliński, C.H. Beck, Warszawa 2017 oraz Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, współautorzy: r.pr. Jacek Bieniakdr Michał Bieniakdr Grzegorz Nita-Jagielskiprof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustilr.pr. Robert Pabisdr Anna Rachwałdr hab. Marcin Spyraadw. dr Grzegorz Sulińskiadw. dr Marcin Tofeladw. Małgorzata Wawerprof. dr hab. Robert Zawłocki, C.H. Beck, Wydanie 7, Warszawa 2019.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Uważam, że samorząd adwokacki powinien przede wszystkim działać na rzecz stworzenia warunków ułatwiających adwokatom wykonywanie zawodu. Dlatego też, będę dążyć do tego, aby umożliwić adwokatom zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (z wyłączeniem obron w sprawach karnych), a także reklamę ich działalności zawodowej w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu. W mojej ocenie adwokatura powinna podjąć zdecydowaną walkę o wyższe stawki dla adwokatów za sprawy z urzędu, walkę o wprowadzenie i stopniowe rozszerzanie przymusu adwokackiego dla poszczególnych rodzajów spraw. Uważam również, iż strona internetowa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie powinna zostać unowocześniona, ponieważ jej obecna treść jest zdecydowanie niefunkcjonalna, niepełna oraz nieczytelna. Z tej przyczyny w pełni popieram program i postulaty inicjatywy społeczno-wyborczej „Adwokatura First” do realizacji na poziomie Okręgowej Rady Adwokackiej jak i Naczelnej Rady Adwokackiej, tak przez Dziekana, członków Okręgowej Rady Adwokackiej, członków komisji rewizyjnej jak i pozostałych delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, a które są dostępne pod adresem: www.silnaadwokatura.pl  

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA