Krzysztof Komorowski

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

Zawodowe:

1980 -1982 –  aplikacja arbitrażowa, zakończona egzaminem,

1983 – 1993 – wykonywanie zawodu radcy prawnego,

1993 – 2014 – indywidualna Kancelaria Adwokacka,

2015 – nadal – wykonywanie zawodu radcy prawnego,

od marca 2018 – emerytura

Samorządowe:

W Adwokaturze od 1991 roku

1995 – 1998 – sędzia Sądu Dyscyplinarnego,

1998 – 2010 – członek ORA w Warszawie, a w tym:

  1. 1998 – 2001 – Rzecznik Dyscyplinarny,
  2. 2007 – 2010 – Skarbnik.

2010 – 2013 – Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej.

2000 – 2010 – wykładowca w systemie szkolenia aplikantów.

2001 – uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

OSIĄGNIĘCIA:

Patron 11 aplikantów, obecnie adwokatów

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Uważam, że należy dopuścić możliwość wykonywania zawodu adwokata w ramach stosunku pracy, lecz kwestia ta – moim zdaniem – wymaga dokładnego przeanalizowania wszystkich za i przeciw.

Zmodyfikowania wymaga dotychczasowy zakres obowiązywania zakazu reklamy w kierunku rozluźnienia rygorów, lecz po uprzednim przeanalizowaniu zakresu obowiązywania takiego zakazu w UE oraz stanowiska CCBE.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA