Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Jestem adwokatką od 15 lat, specjalizuję się w sprawach karnych i karno-gospodarczych; od czterech lat pełnię funkcję wicedziekana ORA i jestem odpowiedzialna przede wszystkim za kwestie związane z szkoleniem aplikantów. 

Od czasu ukończeniu aplikacji adwokackiej i po zdanym egzaminie adwokackim w 2005 roku, prowadzę nieprzerwanie praktykę zawodową. Jestem wykładowczynią i autorką publikacji z zakresu procesu karnego oraz zasad etyki adwokackiej i deontologii zawodu. 

W listopadzie 2020 r. obroniłam pracę doktorską a uchwałą Rady naukowej dyscypliny nauki prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania z 8 grudnia 2020 r. nadano mi tytuł doktora nauk prawnych.

Jestem również członkinią Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy oraz Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz Fundacji WomeninLaw. Jestem mężatką, mam dwoje dzieci: Zuzię i Janka. 

OSIĄGNIĘCIA SAMORZĄDOWE:

Moje dotychczasowe osiągnięcia w pracy w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pokazują, że adwokatura może zawsze liczyć na moje zaangażowanie, ciężką pracę i wytrwałość.

Od prawie 15 lat angażuję się w pracę na rzecz samorządu adwokackiego. W 2006 r. jako jedna z najmłodszych osób zostałam wybrana sędzią sądu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Pełniłam tę funkcję aż w trzech kadencja rady, w ostatniej dodatkowo jako wiceprezes. 

Praca w pionie dyscyplinarnym ukształtowała mnie jako adwokatkę i jako osobę działającą na rzecz samorządu zawodowego. 

W 2016 r. zdecydowałam się kandydować do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i uzyskawszy najwyższą liczbę głosów, zostałam następnie wybrana na stanowisko wicedziekana i przewodniczącą komisji szkolenia aplikantów adwokackich. Dodatkowo między sierpniem a listopadem 2016 r. pełniłam obowiązki dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w trudnych dla warszawskiej adwokatury warunkach wizerunkowego kryzysu. Współtworzyłam program komunikacji kryzysowej i rozpoczęłam działania w kierunku odbudowy zaufania do warszawskiej adwokatury. 

Jako wicedziekan i przewodnicząca komisji szkolenia skupiłam się przede wszystkim na kwestiach związanych z rozwojem systemu szkolenia aplikantów adwokackich w naszej Izbie. Kluczową i jedną z pierwszych podjętych w tym zakresie decyzji było wprowadzenie E-dziennika, który umożliwił odejście od papierowej i anachronicznej formuły sprawdzania listy obecności. Jednocześnie E-dziennik stał się bazą wiedzy i kazusów tworzonych przez wszystkich wykładowców.

Doprowadziłam na skutek konkursów ofert do przeprowadzenia pierwszego transparentnego wyboru kierownika szkolenia aplikantów adwokackich naszej Izby oraz do powołania nowych stanowisk w postaci opiekunów poszczególnych roczników.

Wspólnie z nowo wybraną kierownik szkolenia adw. Dorotą Kulińską oraz dzięki pracy członków komisji szkolenia udało się w ramach programu przesunąć akcenty z zajęć o charakterze teoretycznym i wykładowym na warsztaty zawierające szkolenie praktyczne. Uchwalenie Regulaminu powoływania i odwoływania wykładowców szkolenia pozwoliło wprowadzić transparentny nabór nowych wykładowców jak i umożliwiło weryfikację pracy dotychczasowych. Jednocześnie wszyscy prowadzący zajęcia wykładowcy szkolenia mieli okazję wziąć udział w zorganizowanych przeze mnie a przeprowadzonych przez profesjonalną trenerkę adw. Agatę Stajer szkoleniach z poznania innowacyjnych metod dydaktycznych, a ponadto w dodatkowym szkoleniu z adw. Anną Mazurczak i adw. Agatą Stajer z przeciwdziałania posługiwaniu się mowie wykluczenia. 

Jestem pomysłodawczynią warsztatówHR w świecie prawniczym jak dostać pracę w renomowanej kancelarii”, które od 2017 r. co roku, poza okresem epidemii, na przełomie listopada i grudnia przeprowadzam w siedzibie ORA. Warsztaty prowadzone wspólnie z firmą Grafton Recriutment są skierowane do aplikantów adwokackich warszawskiej izby a w szczególności tych osób, które dopiero rozpoczną szkolenia na aplikacji w celu wsparcie ich w procesie poszukiwania zatrudnienia 

https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/konferencje-i-szkolenia/szkolenie-hr-w-swiecie-prawniczym-w-okregowej-radzie-adwokackiej-w-warszawie/

https://informator.ora-warszawa.com.pl/2017/numer-e4550-2017/szkolenie-hr-w-swiecie-prawniczym-starzalem-w-dziesiatke/

W 2018 r. przeprowadzałam projekt promujący patronat w postaci nagrań warszawskich adwokatek i adwokatów wraz z ich byłymi aplikantami opowiadającymi o wartości tej relacji 

#uczeńmistrz #twórczypatronat #patronatjestważny 

https://www.ora-warszawa.com.pl/zasady-i-wartosci/prawdziwy-wzrost-w-rozwoju-dokonuje-sie-pod-okiem-mistrza-projekt-uczenmistrz/

Nieustannie kibicuję działalności Samorządu aplikantów adwokackich naszej Izby, który ma wpływ na kształt szkolenia, integracji środowiska i poprawy wzajemnych relacji. To dzięki samorządowi udaje się nam wsłuchiwać w oczekiwania i postulaty środowiska co doskonale widać na przykładzie kolokwiów rocznych, zajęć repetytoryjnych czy innych zajęć fakultatywnych. 

https://informator.ora-warszawa.com.pl/2020/cztery-bloki-ciekawych-i-przydatnych-fakultatywnych-szkolen-on-line-dla-aplikantow/

https://informator.ora-warszawa.com.pl/2020/wyklad-on-line-najczestsze-bledy-przy-konstruowaniu-apelacji-karnej-na-egzaminie-adwokackim-jak-wlasciwie-napisac-apelacje-15-10-br/

Już od kwietnia 2020 r. jako jedna z pierwszych Izb w Polsce, wprowadziliśmy zdalne a następnie hybrydowe szkolenia aplikantów tak, aby zachować bezpieczeństwo a jednocześnie ciągłości i jakości szkolenia.

Będąc członkinią Komisji kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA, przekonuję od lat do stworzenia spójnego, efektywnego oraz nowoczesnego szkolenia dla aplikantów adwokackich w całej Polsce a przejawiającego się w szczególności profesjonalną platformą e-learningową.

Jako wiceprzewodnicząca Komisji Legislacyjnej przy NRA, od 2017 r. uczestniczę w przygotowywaniu opinii prawnych i legislacyjnych.

W 2014 r. wspólnie z adw. Karoliną Kuszlewicz oraz adw. Martą Tomkiewicz współtworzyłam Zespół ds. Kobiet przy NRA, którego przewodniczącą jestem do dziś. 

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

  • Utrzymać transparentności naboru na stanowiska kierownika szkolenia, opiekunów roczników, wykładowców szkolenia aplikantów adwokackich. Zależy mi na doprowadzaniu do zmian w obszarze szkolenia aplikantów na poziomie Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym wprowadzenia profesjonalnego e-learningu typowego dla uczelni wyższych w Polsce i na świecie jako uzupełnienia szkolenia i wyrównania szans w dostępie do nowoczesnych jego form dla wszystkich aplikantów w Polsce. 
  • Będę podejmowała działania na rzecz stworzenia platformy łączącej poszukujących zatrudnienia aplikantów z poszukującymi pracowników kancelariami adwokackimi. 
  • Usprawnienia komunikacji i objęcia elektronicznym obiegiem dokumentów Działu szkolenia aplikantów.
  • Dostrzegam zapotrzebowanie wprowadzenia zajęć z obszaru nowych kierunków m.in. – z zakresu nowych technologii, sztucznej inteligencji, w większym niż dotychczas zakresie z zakresu ochrony danych osobowych, pozyskiwania informacji i bezpiecznej komunikacji na odległość.
  • Widzę potrzebę szkolenia wykładowców poprzez podnoszenie ich umiejętności dydaktycznych, efektywnego przekazywania wiedzy praktycznej i znajomości prawa antydyskryminacyjnego.
  • Widzę także potrzebę usprawnieniem trybu wyznaczania patronów dla aplikantów w tym naboru na listę adwokatek i adwokatów gotowych realizować obowiązki patronackie. 
  • Jestem zwolenniczką zmiany przepisów w obszarze zatrudnienia adwokatek i adwokatów na umowę o pracę z wyłączeniem spraw karny i w tym zakresie będą zabiegała o ogólnopolską dyskusję środowiskową oraz inicjatywę legislacyjną ze strony NRA.

 

Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury

Poza działalnością w samorządzie Izby Adwokackiej w Warszawie jestem także aktualnie członkinią Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wiceprzewodniczącą Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej  i współzałożycielką  Zespołu ds. Kobiet przy NRA. 

Mam okazje przyglądać się pracy przedstawicieli naczelnych organów adwokatury. Jako delegatka chciałbym mieć możliwość wpływu na wybór nowych władz Naczelnej Rady Adwokackiej w imieniu warszawskich adwokatek i adwokatek. Wyboru osób, które dają gwarancję dokonania zmian tam gdzie są one konieczne czyli w obszarze szkolenia aplikanckiego i wdrożenie spójnego, efektywnego oraz nowoczesnego szkolenia w całej Polsce m.in. w postaci profesjonalnej platformy e-learningowej jako uzupełniającej formy szkolenia. 

Nad to chcę oddać głos na osoby, które w obszarze wsparcia rozpoczynających pracę zawodową adwokatek i adwokatów podejmą ogólnopolską debatę o zniesieniu ustawowego zakazu zatrudnienia adwokatek i adwokatów na umowę o pracę i rozpoczęcia inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA