Kasandra Maria Rymsza

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Komisji Rewizyjnej

DOŚWIADCZENIE:

Jestem adwokatką w Izbie Warszawskiej od 2010 roku, wcześniej  odbyłam aplikację adwokacką w naszej Izbie. Nieprzerwanie prowadzę własną kancelarię adwokacką, zajmującą się procesem cywilnym, w szczególności w zakresie prawa pracy, oraz obsługą spółek prawa handlowego. 

Od czterech lat pełnię funkcję członkini Komisji Rewizyjnej. 

Jestem również członkinią Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kongresu Kobiet.

Poza godzinami pracy realizuję pasje, jakimi są narciarstwo oraz film i muzyka koncertowa i festiwalowa. 

OSIĄGNIĘCIA: 

Podczas czteroletniej kadencji członkini Komisji Rewizyjnej wraz z Koleżankami i Kolegami przeprowadziliśmy szereg kontroli, które szczegółowo zostały opisane w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej na Zgromadzenie Izby.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Moim zdaniem działalność Komisji Rewizyjnej winna dawać gwarancję realizacji przez Okręgową Radę Adwokacką uchwał Zgromadzenia Izby i racjonalne gospodarowanie finansami Izby zasilanymi ze składek każdego jej członka.

Kandydując na delegatkę na KZA – chcę mieć wpływ na wybór władz NRA reprezentując Koleżanki i Kolegów z Izby Adwokackiej w Warszawie, bowiem znam bolączki i trudy prowadzenia naszej działalności w dzisiejszych czasach. 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA