Jędrzej Sokół

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

W czasie swojej kariery zawodowej zdobyłem bogate doświadczenie w obszarze danych osobowych. W latach 2013/2014 r. zajmowałem stanowisko specjalisty w Departamencie Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie UODO), a następnie w renomowanej warszawskiej firmie doradczej przez blisko 3 lata pełniłem funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w podmiotach z kapitałem zagranicznym branży: HR, transportu i logistyki, motoryzacyjnej, badań opinii i rynku, kosmetycznej oraz producenta pasz dla zwierząt hodowlanych.

Od blisko 3 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, a po zdaniu egzaminu otworzyłem i rozwijam Kancelarię Adwokacką Adwokat Jędrzej Sokół świadczącą kompleksowe usługi prawne w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Główną specjalizacją kancelarii jest prawo ochrony danych osobowych. Działamy głównie w branży księgowej (biura rachunkowe), usług HR (agencje zatrudnienia, outsourcing pracowniczy), branży TSL (transport spedycja logistyka), a także przedsiębiorców działającym w ramach tzw. „start-up” z wykorzystaniem nowych technologii. 

OSIĄGNIĘCIA:

Jestem autorem rozdziału poświęconego przetwarzaniu danych w ramach działów kadr opublikowanego w naukowej pracy zbiorowej wydawnictwa C.H. BECK „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” pod redakcją dr. M. Kaweckiego, T. Osieja. Udzielałem się również na łamach czasopisma „Dbam o zdrowie” oraz branżowych portalach internetowych publikując artykuły związane z ochroną danych osobowych. 

Z sukcesem zorganizowałem zapisy na ozdobne wpinki do marynarek z logo Adwokatury Polskiej dla ponad 50 adwokatów izby warszawskiej.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

W swojej działalności samorządowej chcę poświęcić się poprawie warunków pracy adwokatów, w szczególności wchodzących na rynek i aplikantów adwokackich. Uważam, że zmiany konieczne są w zakresie:

  • sposobu i poziomu szkolenia aplikanckiego – mam na myśli jednolity program szkolenia, wydanie podręcznika zatwierdzonego przez władze izbowe, transparentny sposób wyłaniania wykładowców zajęć i wprowadzenie systemu ich oceniania;
  • warunków lokalowych aplikantów i rozwiązania kwestii siedziby Izby – zajęcia prowadzone przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie odbywają się w złych warunkach. Brak parkingu, sale niedostosowane do potrzeb szkoleniowych XXI wieku. Z kolei siedziba przy al. Ujazdowski przestała spełniać swoją rolę w sposób odpowiedni, nie tylko koszt ponoszony przez izbę, ale także jakość budynku (brak klimatyzacji, brak parkingów, zbyt małe pomieszczenia) powodują, że jako największa w kraju izba powinniśmy rozważyć zmianę aktualnego stanu rzeczy.
  • ponownego uregulowania rynku usług prawnych i wyrównania szans konkurencyjności podmiotów profesjonalnych z kancelariami prawnymi np. poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego czy poprzez umożliwienie reklamy w zakresie zgodnym z godnością zawodu.

Powyższe zagadnienia to fragment najistotniejszy dla mnie osobiście. Niezależnie od powyższego popieram wszelkie postulaty umieszczone na stronie www.silnaadwokatura.pl i będę dążyć do ich pełnej realizacji.

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA