Jacek Matarewicz

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

DOŚWIADCZENIE:

Jestem doktorem nauk prawnych, adwokatem i doradcą podatkowym. Kieruję pracą prawników dwóch praktyk w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., tj. praktyki VAT, Akcyzy i Ceł oraz praktyki Postępowań Podatkowych. Reprezentowałem podatników w wielu przełomowych sprawach dotyczących akcyzy od piw smakowych (1), kwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT naliczonego (2), wydłużania zwrotu VAT (3), rzekomych „pustych” faktur (4), podatku od częściowo nieodpłatnych świadczeń (5), możliwości skorygowania deklaracji VAT (6), nieujawnionych źródeł (7), przeklasyfikowaniu sprzedawanych towarów, usług lub zestawów, którego skutkiem miałoby obciążenie podatnika wyższą stawką podatku (8) i innych.

Doradzam podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży alkoholowej, ochroniarskiej, finansowej, dystrybucyjnej, reklamowej, deweloperskiej oraz energetycznej. 

Specjalizuję się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie. Jestem także autorem licznych publikacji, w tym komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług, a także ustawy o podatku akcyzowym. Biorę czynny udział w opiniowaniu aktów prawnych jako ekspert podatkowy Business Center Club oraz Rady Podatkowej Lewiatan. Prowadzę liczne szkolenia, warsztaty i seminaria, w tym szkolenia z zakresu podatków dla aplikantów adwokackich. 

Od 2010 r. (3 kadencje) wykonuję funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Zamiejscowym Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

 

OSIĄGNIĘCIA:

Wyróżnienia w Rankingach Najlepszych Doradców Podatkowych w Polsce organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Dziennik „Rzeczpospolita”:

  • III miejsce w kategorii „Akcyza” w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2020);
  • praca i sukcesy prowadzonego przez niego Zespołu Postępowań Podatkowych przyczyniły się do wyróżnienia Kancelarii Ożóg Tomczykowski, która zajęła 2. miejsce w Polsce w kategorii “Spory Podatkowe” w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2020);
  • Rekomendowany ekspert w kategorii „Akcyza” w XIV Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita (2020);
  • najlepszy ekspert w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita (2019);
  • I miejsce w kategorii “VAT” w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2019);
  • III miejsce w kategorii “Akcyza” w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazeta Prawna. (2019);
  • II miejsce w kategorii „Akcyza” w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika (2017).

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Od 2010 r. pełnię funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Doświadczenie zdobyte w orzekaniu w sprawach deliktów dyscyplinarnych popełnianych przez doradców podatkowych niewątpliwie stanowi mój atrybut, który zaprocentuje również w sądownictwie dyscyplinarnym adwokatów zrzeszonych w największej Izbie Adwokackiej w Polsce. Uważam, że niezwykle ważnym jest, aby Sędziowie Dyscyplinarni nie zapominali, w jak trudnych i stresujących czasach przyszło wykonywać zawód Koleżankom i Kolegom, stąd lojalność i koleżeństwo stanowią dla mnie jeden z podstawowych filarów solidarności adwokackiej. Odpowiedzialność dyscyplinarna nie może pomijać zasady domniemania niewinności, a instytucje samorządowe nigdy nie mogą zapominać o swoich członkach będących np. ofiarami pewnych działań o charakterze „pozamerytorycznym”. 

Z drugiej zaś strony, nie może być przyzwolenia na nieetyczne, a w skrajnych przypadkach nawet nielegalne działania przedstawicieli Adwokatury. Nie można zapominać, że przez zachowania każdego z nas, postronne osoby wyrabiają sobie opinię o całej społeczności adwokackiej. Adwokat powinien więc świecić przykładem tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego musi na to zaufanie zapracować, szanując panujący porządek prawny oraz przestrzegając zasad. Adwokat nie powinien być kojarzony z cwaniactwem, „naginaniem” przepisów, czy pozbawionym „hamulców” poszukiwaniem rozwiązań motywowanych wyłącznie korzyścią finansową Klienta i samego Adwokata. 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA