Izabela Jasińska

Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam także Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studiowałam na Wydziale Prawa na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn, jako stypendystka programu Erasmus. Nadto, studiowałam psychologię społeczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Od roku 2016 prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką oraz współpracuję z kancelarią rodzinną. Świadczę usługi na rzecz Klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych. Prowadzę także wiele spraw przydzielonych z urzędu. Redaguję dział prawny portalu „Rynek i Sztuka” oraz prowadzę szkolenie prawne. Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, autorskiego, prawa nieuczciwej konkurencji oraz umowach handlowych. Chętnie zajmuję się procesem cywilnym. Dokładam wszelkich starań, aby moim Klientom zapewnić usługi najwyższej jakości. W sprawach rodzinnych współpracuję aktywnie z psychologami z gabinetu terapeutycznego Punkt Terapii i Rozwoju PoMoc.

OSIĄGNIĘCIA:

  • Rozpoczęcie współpracy dydaktycznej na uczelniach niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z prawa, w tym w Wyższej Szkole Inżynierii Zdrowia
  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu prawa 
  • Prowadzenie działu prawnego portalu www.rynekisztuka.pl 

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Adwokatura pełni bardzo ważną rolę w życiu społecznym. Wykonywanie zawodu adwokata wymaga zachowania najwyższych standardów, bogatej wiedzy prawniczej, ale nie tylko, dążenia do ciągłego rozwoju, umiejętności komunikacji i zasad moralnych. W obecnej sytuacji potrzebujemy podjąć działania, aby przywrócić w świadomości społecznej dobre imię Adwokatury, zarówno przez dostosowywanie zasad do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społecznych, respektowanie wartości i zasad zawodu, jak i wyjaśnianie nieporozumień. Sądownictwo dyscyplinarne oraz dialog wewnętrzny są niezbędne do osiągania w/w celów. Ponadto, dynamiczny rozwój społeczny generuje wciąż nowe zachowania i możliwości, co z kolei powoduje, iż zasady etyki adwokackiej – przy poszanowaniu godności zawodu – powinny być intepretowane z uwzględnieniem obecnych warunków i realiów  rynkowych, a także wymaga świeżego spojrzenia. Kandydat na sędziego dyscyplinarnego powinien reprezentować odpowiednie postawy i wartości, szanować tradycję oraz dostrzegać właściwe kierunki rozwoju. 

Będąc delegatem na Krajowego Zjazdu Adwokatury będą kierować się następującymi celami: 

– podejmowanie działań w kierunku unacześnienie Adwokatury 

– wspieranie adwokatów 

Wobec powyższego będę dążyła m.in. do:

  • Zniesienia zakazu wykonywania zawodu adwokata w formie umowy o pracę (z wyłączeniem spraw karnych) 
  • Dokonanie zmian odnośnie zakazu reklamy, w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu 
  • Podejmowania działań  w kierunku ułatwiania wykonywania zawodu adwokata 
  • Promocji zawodu przez sekcje praktyków i wizerunek specjalisty oraz kampanie wizerunkowe 
Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA