Barbara Kowalska-Czarnota

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE I OSIĄGNIĘCIA:

Jestem adwokatem od 2018 roku. Studia prawnicze ukończyłam z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem także absolwentką British Law Centre – szkoły prawa angielskiego i europejskiego stanowiącej placówkę dydaktyczną Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i brytyjskiej fundacji edukacyjnej Juris Angliae Scientia. 

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, którą ukończyłam i zdałam egzamin zawodowy uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Ukończyłam także Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Obecnie jestem uczestnikiem prawniczych seminariów doktorskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie i przygotowuję rozprawę doktorską z zakresu prawa handlowego.

W pracy zawodowej skupiam się przede wszystkim na sprawach z obszaru prawa gospodarczego i handlowego. Prowadzę bieżącą obsługę przedsiębiorców, obejmującą m.in. transakcje oraz spory sądowe. Obecnie prowadzę indywidualną praktykę oraz współpracuję jako of counsel z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie.

Jestem autorem publikacji „Kontradyktoryjne postępowanie karne – najważniejsze zmiany w postępowaniu dowodowym” ([w:] „Państwo i Prawo”, wyd. Wolters Kluwer S.A., nr 4/2016) oraz współautorem komentarza do prawa przedsiębiorców i ustaw powiązanych pt. „Konstytucja Biznesu. Komentarz” (wyd. Must Read Media, Warszawa 2019). Bywam również prelegentem na wydarzeniach branżowych.

Doświadczenie w działalności samorządowej zdobywałam już w czasach studenckich, kiedy to byłam m.in. członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W samorządzie adwokackim zaangażowana jestem obecnie przede wszystkim w działalność Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego. 

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Idea sekcji praktyków prawa, zorganizowanych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, jest mi szczególnie bliska, z uwagi na ogromną wartość merytoryczną jaką niesie taka działalność. Chciałabym angażować się w dalszy rozwój sekcji i organizować w ich ramach wydarzenia obejmujące nie tylko wewnętrzne szkolenia dla adwokatów, ale także zmierzające do wzmacniania wizerunku adwokata jako profesjonalnego doradcy niezbędnego w prowadzeniu biznesu. Adwokaci powinni być w społeczeństwie postrzegani jako specjaliści w wielu dziedzinach prawa, jako profesjonaliści, którym warto powierzyć nie tylko sprawę karną, ale także doradztwo przy prowadzeniu biznesu, negocjowanie umów, czy spór gospodarczy.

Ponadto, szczególnie bliskie są mi postulaty dotyczące zwiększenia zaangażowania adwokatów w proces legislacyjny, zarówno na szczeblu Izby, jak i za pośrednictwem Naczelnej Rady Adwokackiej. Zaangażowanie to nie może jednak sprowadzać się jedynie do krytyki najbardziej kontrowersyjnych ustaw, ale powinno być widoczne na każdym etapie procesu legislacyjnego w wielu różnych dziedzinach, nie tylko tych najbardziej medialnych. Krytyka zaś powinna być konstruktywna. Jeżeli chcemy dobrego prawa, powinniśmy to prawo sami projektować i forsować wszelkimi możliwymi dla samorządu adwokackiego drogami.

Uważam także, że samorząd powinien ułatwiać adwokatom wykonywanie zawodu, oferując szereg praktycznych udogodnień dla wszystkich adwokatów, ze szczególnym uwzględnieniem osób rozpoczynających wykonywanie zawodu. 

Chciałabym reprezentować Izbę Adwokacką w Warszawie jako delegat na Krajowym Zjeździe Adwokatury, popierając tam postulaty szczególnie istotne dla naszego środowiska.

Szczegółowy program, którego postulaty popieram, znajduje się pod adresem: program-Adwokatura-First.pdf (home.pl).

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA