Anna Mika-Kopeć

Kandydat na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Delegatka / Delegat na KZA

DOŚWIADCZENIE:

Od 2013 roku jestem zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. W obecnej kadencji pełniłam funkcję Pierwszego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Od 2009 roku prowadzę indywidulaną praktykę zawodową w obszarze prawa karnego i karnego międzynarodowego. Występowałam w kilkuset procesach karnych, w tym w wielu dotyczących ekstradycji i ENA, w ramach których współpracowałam z interdyscyplinarnymi zespołami prawników z wiodących międzynarodowych kancelarii.  

Ukończyłam Międzynarodową Szkołę Amerykańską w Leysin. Jestem Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem członkinią European Criminal Bar Association.

Władam biegle językiem angielskim.

PREZENTACJA SWOICH POGLĄDÓW I POSTULATÓW W WYBORACH:

Dlaczego kandyduję

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Od 8 lat jestem związana z pionem dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie. Zaczęłam w nim pracę jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. W obecnej kadencji pełniłam funkcję Pierwszego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Zagadnienia dyscyplinarne nie są dla mnie abstrakcją. Realia funkcjonowania pionu dyscyplinarnego i wszystkie jego niuanse znam od podszewki. Prowadziłam kilkadziesiąt spraw i wielokrotnie występowałam przed Sądem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie. 

Ostatnie lata współpracy z Rzecznikiem Dyscyplinarnym naszej Izby, adw. Krzysztofem Stępińskim, szczególnie utwierdziły mnie w przekonaniu o istotnej roli organów dyscyplinarnych w funkcjonowaniu Adwokatury, zwłaszcza w tak trudnych czasach, kiedy Adwokaturze potrzebne są nie abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistego celu i funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego hasła, tylko rozwaga, spokój i doświadczenie.

Zdecydowałam się kandydować na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego, gdyż sprawy i dobro Adwokatury są dla mnie ważne. Samo doświadczenie, w tym to zawodowe – związane z prowadzeniem praktyki karnej – nie wystarcza jednak, by stać na czele pionu dyscyplinarnego. Potrzebna jest jeszcze pasja, umiejętność kierowania dużym zespołem, nowe pomysły i determinacja w ich realizacji.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie zmaga się z niezwykle trudnymi zadaniami. Spośród tysięcy nowych spraw w każdej kadencji należy adekwatnie i kategorycznie zareagować w przypadku naruszenia prawa. Nie było, nie ma i nie może być miejsca na tolerowanie zachowań sprzecznych z prawem i etyką, które szkodzą wizerunkowi Adwokatury i nam wszystkim.

W tej masie zawiadomień zdarzają się jednak nieuzasadnione oskarżania o przewinienia dyscyplinarne. Rolą Rzecznika Dyscyplinarnego jest dostrzeżenie takich przypadków oraz ich odparcie. Oskarżenia te niejednokrotnie są tylko konsekwencją odważnej postawy, obrony interesów klienta w ciężkich i wymagających niezłomności warunkach – czy to w starciu z organami państwa, czy z przeciwnikiem procesowym. 

Moim celem jest stać na straży swobody i niezależności wykonywania zawodu adwokata, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Adwokatury. Celem postępowania dyscyplinarnego nie jest ukaranie samo w sobie. Tak samo jak nie ono jest miarą sukcesu Rzecznika Dyscyplinarnego.

Jako czynny od lat adwokat znam dobrze nasze problemy. Znam funkcjonowanie rynku usług prawnych i adwokacką rzeczywistość – codzienność i trudy, z jakimi przychodzi nam się borykać. Normy etyki zawodowej muszą być dostosowane do dzisiejszych realiów, w których panuje silna konkurencja, a duże obciążenie sprzyja popełnianiu niezamierzonych błędów.

W mijającej kadencji udało nam się wiele dokonać. Dzięki ciężkiej pracy całego Pionu Dyscyplinarnego, ukończono przeszło 3000 spraw. Przede wszystkim usprawniliśmy działanie referatu Rzecznika Dyscyplinarnego i doprowadziliśmy do znacznego przyspieszenia postępowań.

Uważam jednak, że mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Główne punkty programu:

Zwiększę efektywność postępowań i funkcjonowania biura Rzecznika Dyscyplinarnego

  • Jest to możliwe m.in. poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym digitalizacji akt, cyfrowego obiegu dokumentów, prowadzenie przesłuchań w ramach postępowań z wykorzystaniem internetowych platform do telekonferencji.

Współpracowników będę dobierać w sposób transparentny, na podstawie ich kwalifikacji i doświadczenia

  • Rzecznik Dyscyplinarny może skutecznie wykonywać swoje zadania tylko przy pomocy Zastępców – specjalistów z różnych dziedzin prawa, na których w dużej mierze spoczywa ciężar prowadzenia postępowań; 
  • Specyfika wykonywania naszego zawodu w różnych formach prawnych wymaga, aby w pośród Zastępców RD znaleźli się zarówno adwokaci wykonujący zawód w indywidualnych kancelariach, zespołach adwokackich, średnich i dużych kancelariach polskich oraz międzynarodowych;
  • Tylko dzięki stworzeniu zespołu Zastępców RD z adwokatów o różnym doświadczeniu zawodowym i specjalizacji możliwa jest adekwatna ocena zawiadomień o potencjalnych deliktach dyscyplinarnych. 

Będę kontynuować rozpoczęte w tej kadencji szkolenia z zakresu etyki zawodowej z udziałem doświadczonych praktyków

  • Uczestnictwo w tych szkoleniach nadal będzie punktowane w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wprowadzę cotygodniowe dyżury Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego Zastępców

  • Podczas dyżurów każdy będzie mógł skonsultować interesujące go zagadnienie z zakresu etyki zawodowej lub zasięgnąć informacji o zasadach obowiązujących w postępowaniu dyscyplinarnym, procedurze i uprawnieniach jego uczestników. 

Stworzę bazę orzeczeń sądów dyscyplinarnych i publikacji na temat odpowiedzialności zawodowej adwokatów

  • Zależy mi na tym, aby powstał pomocny zbiór dokumentów, uwzględniający doświadczenie i  wieloletnią działalność organów dyscyplinarnych w największej izbie adwokackiej. Wiedza w tym zakresie nie powinna być wiedzą tajemną, lecz – w imię dobra nas wszystkich – ogólnodostępną.

Będę publikować coroczne sprawozdania z działalności referatu Rzecznika Dyscyplinarnego

  • Transparentność tego urzędu wymaga, aby członkowie Izby mieli szczegółową informację o jego sprawowaniu.
Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA