Andrzej Orliński

Kandydat na funkcję Delegatka / Delegat na KZA oraz Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyłem w 1969r i  i po odbyciu aplikacji prokuratorskiej / i uzyskaniu uprawnień do wpisu na listę adwokatów  / ówcześnie obowiązywały inne przepisy zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1985r oraz przyjęty na członka Zespołu Adwokackiego w Warszawie Nr 15 przy ul Wilczej 60 istniejącego nieprzerwanie od 1953r do chwili obecnej / Ówcześnie innej formy wykonywania zawodu adwokata nie było/ Jest to jeden i niewielu zespołów  adwokackich istniejących w naszej izbie adwokackiej liczących  dziewięcioro  adwokatek i adwokatów , nie licząc osób zaprzyjaźnionych . Od 1998 pełnię funkcję zastępcy kierownika zespołu a od 2007 roku  do .  chwili obecnej kierownika zespołu . Funkcja ta została mi powierzona przez Koleżanki i Kolegów po raz kolejny 

W latach 1998 -2001  byłem przewodniczącym Komisji ds. Zespołów  Adwokackich ORA  w Warszawie 

Od roku 1992 do 1998 pełniłem funkcję   zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Warszawie 

Od 1998 do  chwili obecnej wchodzę w skład Okręgowej Rady adwokackiej w Warszawie w latach 1998 2004 jako zastępca  członka a od 2004 członek Okręgowej Rady adwokackiej w Warszawie pełniący funkcję:

W latach2004 -2007 zastępcy sekretarza ORA w Warszawie 

W latach 2007 2014 sekretarza ORA w Warszawie 

Od 2014 r do chwili obecnej wicedziekana ORA w Warszawie 

 Od początku zmiany formy egzaminów  na aplikację adwokacką jak również  egzaminów adwokackich /tzw ministerialnych  / jestem powoływany w skład komisji egzaminacyjnych oraz jestem wykładowcą szkolenia aplikantów  Kształcenie  aplikantów szczególnie leży mi na sercu by byli Oni wykształceni nie tylko profesjonalnie ale także posiadali wszechstronną wiedzę ogólną 

By nie przedłużać  tego „CV” program należałoby sprowadzić do hasła „DiP” / było takie w historii/ doświadczenie i przyszłość  ;

1/ zastanowić się nad formami wykonywania zawodu / powierzanie spraw spółkom a nie tylko indywidualnym adwokatom /

2/ uporządkować kwestie osobowe w UPOA / skreślenia , zastępstwaart4c art. 37 upoa/

3/przeanalizować  zakres kompetencji j struktur ORA /prezydium  – plenum/

4/ uporządkować kwestie deontologiczne i etyczne w ZZE i regulaminach / kwestia ta może być nieaktualna gdyż NRA zwołało plenum w  tej sprawie/

 5/ informatyzacja 

6 / relacja z sądami prokuraturą służbą więzienną i  MS

7/ obrona imponderabiliów , praw i godności człowieka , tajemnicy zawodowej adwokackiej i  obrończej / chociaż ten punkt winien być na czele  tej listy 

Zadaj pytanie kandydatce/owi

ORGANIZATOR
Komisja ds. Wizerunku i Komunikacji
oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie

Skontaktuj się z nami
© 2020 Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Projekt i wykonanie: HEDEA