Zaloguj się

  O portalu

  Szanowni Państwo,

  W wyborach 2013 roku Koło Młodych przy ORA w Warszawie, na czele z adw. Maciejem Ślusarkiem i adw. Tomaszem Kaplińskim, stworzyło portal wyboryadwokackie.pl. Okazało się, iż był to bardzo trafiony pomysł. Sprawdził się. Pozwolił z jednej strony na lepsze poznanie kandydatów, a z drugiej im samym na skuteczną prezentację ich programów. Kontynuując ich pomysł,  Zespól ds. komunikacji społecznej, wizerunku i działalności pro bono przy ORA w Warszawie oraz Biuro Prasowe ORA w Warszawie uruchamia po raz kolejny tę sprawdzoną platformę.

  Jest nas – warszawskich adwokatów wykonujących zawód – już ponad 4 000. Nie jest tak, że wszyscy wszystkich znają jak kiedyś, gdy – jak legenda mówi – w dawnym sądowym bufecie „w dużym Sądzie”, można było dowiedzieć się wszystkiego i niemal wszystkich spotkać. Wybór władz warszawskiej Adwokatury był wtedy łatwiejszy. Albo lider był oczywisty albo – jeśli już dochodziło do konieczności wyboru – kandydatów wyborcy doskonale znali. Zwykle od wielu lat. Znali więc ich mocne i słabe strony, znali zamiary i poglądy na to, jak środowisko powinno funkcjonować.

  Tak już nie będzie.

  Naszym cele, nie jest sugerowanie wyboru, lecz pomoc w jego dokonaniu. Dobro naszej samorządowej demokracji wymaga, aby wybory były trafne i przemyślane. Władze warszawskiej Adwokatury nadają kierunek Jej działania i mówią w Jej imieniu. Nie może być tak, aby w naszym imieniu mówili ludzie wybrani przypadkowo.

  Przypominamy, iż portal będzie prezentował sylwetki kandydatów do organów Izby Adwokackiej w Warszawie. Oczywiście nie wiemy, czy kandydatów nie będzie w dniu wyborów więcej niż zarejestrowanych na portalu, ponieważ zgłoszenie kandydatur na naszej stronie nie jest w żaden sposób obowiązkowe. Jesteśmy przekonani, że istnienie portalu będzie jak trzy lata temu podwójnie korzystne: dla kandydatów będzie stanowił poręczne, przejrzyste narzędzie dotarcia do elektoratu, a dla wyborców będzie stanowiło ciekawe i bogate źródło wiedzy o zamiarach naszych przyszłych korporacyjnych przedstawicieli oraz kanał komunikacji z kandydatami.

  Oprócz prezentowania sylwetek kandydatów istotą portalu będzie możliwość aktywnego „przepytywania” kandydatów przez użytkowników portalu. Zapytania spływać będą do administratora serwisu, który tworzyć będzie w oparciu o nie listy pytań, na które odpowiadać – bądź nie – będą wszyscy kandydaci. Treści będą tak zestawione, aby użytkownik strony w łatwy sposób mógł porównać odpowiedzi wszystkich kandydatów. Brak odpowiedzi również będzie widoczny. Jeśli bowiem, ktoś, kto planuje start w wyborach boi się konfrontacji i prezentowania swoich poglądów w sprawach bliskich Adwokaturze, nie będzie dobrym kandydatem. Również ten, kto decyduje się na zgłoszenie swojej kandydatury w ostatniej chwili, na przykład w dniu wyborów, chyba nie będzie kandydatem poważnie podchodzącym do sprawy.

  Zbliża się zwyczajne Zgromadzenie Izby, które odbędzie się 13 maja br. W ramach tego Zgromadzenia dokonamy wyboru nowych sędziów do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Mamy nadzieję, że nasz portal umożliwi wybór najlepszych z najlepszych.

  Z wyrazami szacunku,
  w imieniu Komisji ds. komunikacji społecznej, wizerunku i działalności pro bono

  adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie

  adw. Anna Atanasow – członek Komisji

  adw. Radzym Wójcik – członek Komisji

  adw. Tomasz Wiliński – członek Komisji