Zaloguj się

  Agnieszka Woźniak

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Jestem absolwentem WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłam aplikację adwokacką w Izbie Warszawskiej i po zdaniu egzaminu adwokackiego w listopadzie 1993r. wykonuję zawód adwokata, od 2004r. w kancelarii indywidualnej.
   Obecnie prowadzę praktykę głównie w obszarze prawa cywilnego, rodzinnego i autorskiego. Zajmuję się także obsługą prawną podmiotów gospodarczych i obroną członków zarządów spółek prawa handlowego. Reprezentuję także pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Nie pełniłam i nie pełnię żadnych funkcji publicznych.

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

   Jestem wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Warszawskiej od 2014r.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.