Zaloguj się

  Wiesław Wasilewski

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Adwokat od 1986. Poprzednio: od 1970 r. asesor, sędzia, przewodniczący wydziałów karnych, prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości, patron i wykładowca procedury karnej dla aplikantów sądowych, członek komisji egzaminacyjnej na egzaminach sędziowskich - do 1985 r.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   Bezpartyjny.
   Przez wiele lat aktywny działacz Zrzeszenia Prawników Polskich: sekretarz, potem Prezes Koła Warszawa Mokotów, sekretarz Okręgu Warszawskiego ZPP. Przez kilka lat do 1982 r. współautor i uczestnik cyklu programów telewizyjnych "Na pograniczu kultury i prawa".

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

   Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie przez 5 ostatnich kadencji, lata 2001 - 2016.
   Patron kolejnych aplikantów adwokackich.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

   W każdych warunkach politycznych i społecznych dbać o zachowanie swojej tożsamości.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

   Nie dać się zniszczyć nie tylko przez konkurencję wewnętrzną i zewnętrzną, ale i przez inne podmioty i organa, które chciałyby podporządkować sobie adwokaturę i jej samorządność.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.

   Dysponuję stosowną ilością czasu, gdyż działalność zawodową prowadzę w ograniczonym zakresie. Specjalizacja: sprawy karne.