Zaloguj się

  Andrzej Siedlecki

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   W adwokaturze od 1 marca 1982r. - specjalizacja prawo karne, procesy o rehabilitację organizacji niepodległościowych, żołnierzy AK i Żołnierzy Wyklętych.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   Zorganizowanie Fundacji Armii Krajowej w 1988 r., przewodniczenie Radzie tej Fundacji przez 4 lata, działalność w Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK od 1985 r. na stanowisku prezesa Stowarzyszenia w latach 2011-2014 (przez 3 lata), udział w budowie pomników AK na Ziemi Radomskiej, Kieleckiej, Piotrkowskiej i na Białorusi. Wspieranie kombatantów z szeregów AK na Kresach Rzeczypospolitej wszystkimi możliwymi środkami, wspieranie ośrodków polonijnych na Białorusi, Litwie i Ukrainie w tym Antykwariatu Kresowego. Wspieranie materialne Domu Samotnej Matki (matek 16-19 letnich) w Piasecznie i Domu Promiennej Starości Fundacji św. Huberta w Zalesiu Górnym.

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

   3 kadencje na stanowisku sędziego dyscyplinarnego w latach 2008 - 2015.
   Uczestnictwo w Komisji Historycznej ORA w Warszawie.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

   - podnoszenie kwalifikacji i etyki adwokatów
   - podwyższanie etosu adwokatów w Polsce
   - dobra współpraca z Sądami, organizacjami międzynarodowymi, Helsińską Komisją Praw Człowieka.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

   Nabycie lub wybudowanie dużej siedziby Izby Adwokackiej w Warszawie proporcjonalnej do liczby adwokatów w Warszawie.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.

   Hobby: własna twórczość poetycka, żeglarstwo, brydż.