Zaloguj się

  Marta Seredyńska

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003 - 2007 odbywałam aplikację adwokacką, a w lipcu 2007 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   Nie należę do żadnej partii politycznej.

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

   W latach 2007 - 2016 byłam delegatem Izby Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury. W latach 2010 - 2016 wykonywałam obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, a od 2016 roku jestem Zastępcą Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
   Prowadziłam zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich z zasad etyki adwokackiej.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.