Zaloguj się

  Urszula Piątkowska

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kancelariach adwokackich na terenie apelacji warszawskiej i lubelskiej. Od 2012 r. jestem stale związana z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marity Dybowskiej-Dubois w Warszawie. Od 2014 r. prowadzę również praktykę indywidualną.

   Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego-gospodarczego i karnego skarbowego oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

   Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i Marketing Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aktualnie kończę studia magisterskie na kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie w specjalizacji Psychologia zmiany: konflikt-kryzys-współpraca. W ramach seminarium magisterskiego prowadzę badania nad zagadnieniem roli efektu dezinformacji w zeznaniach naocznych świadków.

   Jestem autorką publikacji "Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w prawie polskim".

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   W latach 2007-2009 byłam doradcą a następnie koordynatorem Sekcji Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UMCS, udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym.

   W latach 2006-2009 pełniłam również funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej Studenckiego Stowarzyszenia Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie.

   Aktualnie, w ramach praktyki indywidualnej, udzielam bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym, m.in. w ramach akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

   Nigdy nie należałam do partii politycznej.

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

   Dzisiejsza rzeczywistość kreuje dla władz samorządowych wiele wyzwań, którym musimy sprostać, by utrzymać adwokaturę taką, jaką powinna być: silną i waleczną, solidarną, obecną i znaczącą w życiu publicznym i społecznym. Uważam, że dla osiągnięcia tych szczytnych celów niezbędna jest praca u podstaw: budowanie wizerunku adwokatury nie tylko na zewnątrz, ale też i wewnątrz środowiska. Prawdziwa siła adwokatury może płynąć tylko z rzeczywistego zaangażowania każdego z nas w sprawy dla adwokatury istotne.

   Najważniejszymi zadaniami samorządu jest wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę praworządności, promowanie zawodu adwokata i nowoczesnego wizerunku adwokatury, udział w kampaniach wizerunkowych i edukacyjnych, promowanie i koordynowanie działań adwokatów pro bono oraz kształtowanie i utrzymanie wysokiego poziomu etyki zawodowej. Samorząd nie powinien jednak skupiać się wyłącznie na komunikacji zewnętrznej, ale zadbać też o dobrą komunikację wewnętrzną.

   Sądownictwo dyscyplinarne jest jednym z filarów adwokatury i musi być sprawowane przez adwokatów w sposób merytoryczny i profesjonalny – tak, by było ono gwarantem najwyższych standardów wykonywania zawodu, nie zaś narzędziem wykorzystywanym do partykularnych celów procesowych, osobistych czy politycznych.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.