Zaloguj się

  Joanna Jakubowska - Siwko

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Od 12 lat wykonuję zawód adwokata, a członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie jestem od 2001 roku. Ukończyłam II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego w Warszawie, następnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, odbyłam również studia podyplomowe dedykowane prawnikom praktykom w zakresie Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziałe Prawa i Administracji UW.

   Do 2010 roku zawód adwokata wykonywałam w ramach indywidualnej kancelarii, od 7 lat jestem wspólnikiem w spółce adwokackiej, w której prowadzimy praktykę głównie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego, ale zajmujemy się również sprawami karnymi.

   Sąd jest dla mnie miejscem bez którego trudno wyobrazić mi sobie wykonywanie zawodu, gdzie zagadnienia etyki zawodowej i profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu mają szczególne znaczenie, a doświadczenie związane z prowadzeniem spraw sądowych jest podstawą, która kształtuje nas jako adwokatów.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   Nie pełniłam i nie pełnię żadnych funkcji publicznych, nie należę również do partii ani ugrupowań politycznych.

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.