Zaloguj się

  Kacper Florysiak

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Od 2010 r. współpracuję z Kancelarią Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Specjalizuję się w prawie karnym, karnym wykonawczym i postępowaniu karnym. Prowadziłem również zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich z etyki adwokackiej w ujęciu postępowania dyscyplinarnego.

   Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   W ramach pracy w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy prowadzę sprawy pro bono dla organizacji pozarządowych w tym dla Greenpeace Polska i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Sprawy pro bono stanowią istotną ilość spraw wśród tych, które prowadzę.

   Nigdy nie należałam do partii politycznej.

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

   Od 2013 r. do 2016 r. pełniłem funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2017 r. jestem członkiem Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

   Z mojego doświadczenia jako zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, wynika że postępowania dyscyplinarne zamiast pełnić rolę narzędzia m.in. do weryfikowania wykonywania obowiązków adwokackich, stają się jednym z elementów strategii reprezentacji klienta. Co więcej, same postępowania trwają dłużej ponieważ często pojawiają się np. problemy z komunikacją z organami wymiaru sprawiedliwości, bądź administracyjnymi w celu przekazywania przez nie informacji, czy dokumentów, które są istotne dla wyjaśnienia kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata.

   W tym zakresie przed władzami samorządowymi stoją istotne wyzwania. Moim zdaniem zarówno władze samorządowe jak i Rzecznik Dyscyplinarny powinni:

   - kłaść nacisk na poprawę współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w ramach prowadzenia postępowań dyscyplinarnych,
   - usprawnić metody szkolenia dla aplikantów i praktykujących adwokatów z zakresu etyki zawodowej.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.