Zaloguj się

  Piotr Bednarek

  Kandydat na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego

  • Aktywność zawodowa

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia zawodowego — przebieg kariery zawodowej i naukowej, ewentualnie informacja o posiadanych stopniach naukowych, osiągnięciach i największych sukcesach, czy też najważniejszych prowadzonych sprawach.

   Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wpisanym na listę adwokatów w 2013 r. Aplikację odbyłem pod patronatem adw.Krzysztofa Komorowskiego. W trakcie aplikacji miałem zaszczyt współpracować m.in. z adwokatem Adamem Ufnalem. Od 2013 r prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką, głównie koncentrując się na tematyce związanej z prawem rodzinnym oraz karnym.

  • Aktywność społeczna i polityczna

   Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej — działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, pełnionych funkcjach publicznych czy też przynależności do partii i ugrupowań politycznych.

   Nie przynależę do żadnej partii politycznej. W okresie studiów byłem zaangażowany w stowarzyszenia proeuropejskie. Miałem również sposobnoć odbycia staży zawodowych na placówkach zagranicznych.

  • Dotychczasowe działania w samorządzie adwokackim

   Prosimy o opisanie działań, jakie realizowała Pani/realizował Pan na rzecz samorządu adwokackiego oraz wskazanie pełnionych funkcji, wraz z informacją o okresie ich pełnienia.

   Od początku mojej przynależności do samorządu adwokackiego staram się czynnie uczestniczyć w jego życiu. Od 2013 r. jestem protokolantem w Sądzie Dyscyplinarnym przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ponadto jestem członkiem koła Młodych Adwokatów jak również Komisji ds. Sekcji Tematycznych i Komisji Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości. Od 2016 r. pełnię również funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego oraz Sekcji Prawa Rodzinnego.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się adwokatura w Polsce oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Prosimy o wskazanie najważniejszych Pani/Pana zdaniem problemów z jakimi musi zmierzyć się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz kierunki ich rozwiązania.

   Prosimy krótko opisać maksymalnie 5 problemów i dla każdego z nich zaproponować kierunek rozwiązań.

  • Dodatkowe informacje

   Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji o sobie, najważniejszych Pani/Pana zdaniem priorytetach działalności Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wszelkich innych danych, które uzna Pani/Pan za stosowne.